Zmiany 2023 - ZUS i KADRY

1) Składki przedsiębiorcy:

- pełna składka na ubezpieczenie społeczne wzrasta z 1211,28 do kwoty miesięcznej – 1418,48 zł (wzrost o 207,20 zł)

 

- natomiast składka preferencyjna – 2 letnia ulga dla nowych przedsiębiorców – będzie wynosiła: w okresie od 01 do 06.2023 - 331,26 zł, od 07 – 12.2023 – 341,72 zł (podstawa zależny od minimalnego wynagrodzenia, a ono w 2023 roku zmieni od stycznia i od lipca).

 

- w składce na ubezpieczenie zdrowotne zasadniczo nie ma zmian – przy KPIR liczona jako % od dochodu – przy czym nie mniej niż 314,10 zł w pierwszej połowie roku i 324,00 zł w drugiej połowie (zależy od płacy minimalnej)

 

   przy ryczałcie          – w progu do 60 tys. przychodu – zdr. będzie wynosiła 376,16 zł

                                      – w progu do 300 tys. – zdr. będzie wynosiła 626,93 zł

                          – w progu powyżej 300 tys. – zdr. będzie wynosiła 1128,48 zł

 

2) Wynagrodzenie minimalne

Od stycznia zmienia się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę z 3010 zł – na kwotę 3490 zł brutto,

co oznacza wzrost wynagrodzenia netto z 2364,56 do kwoty 2709,48 zł (wzrost o 344,92)

a wzrost obciążeń pracodawcy – tzw. brutto brutto z kwoty 3626,46 do kwoty 4204,75  zł (wzrost o 578,29 na 1 pracownika).

Od lipca – kolejny wzrost na kwotę 3600,00 zł brutto!

 

3) Nowy PIT-2

Pracownicy – jeśli chcą korzystać z nowych ulg aktualnie wprowadzonych: ulga dla rodzin 4+, dla seniorów, dla powracających z zagranicy lub pracują w kilku miejscach pracy – mogą złożyć nowe oświadczenia PIT-2 (wzór w załączeniu)

Jeśli dane nie uległy zmianie – składane uprzednio PIT-2 pozostają ważne.

 

4) PIT-2 dla zleceniobiorców

Zleceniobiorcy – od tego roku również po raz pierwszy mogą złożyć wniosek PIT-2 – tj. wniosek o stosowanie ulgi podatkowej w wysokości miesięcznej 1/12 ulgi rocznej (jak zwykli pracownicy).

 

5) Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Od stycznia rośnie również minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia – będzie wynosiła 22,80 zł brutto

Od lipca z kolei – 23,50 zł brutto

(W 2022 roku wynosiła 19,70 zł)

 

 6) PPK – pracownicze plany kapitałowe

Od 1 marca 2023 tracą ważność wszystkie oświadczenia pracowników o rezygnacji z PPK.

W związku z tym:

LUTY:

- w trakcie miesiąca lutego należy poinformować pracowników, że w 2023 roku odbywa się pierwszy autozapis do PPK 

 MARZEC:

- od dnia 01 marca najwcześniej! – należy pobrać od pracowników nowe deklaracje rezygnacji

- jeśli pracownicy nie złożą tych deklaracji – będzie to oznaczało, że chcą przystąpić do PPK. Wówczas należy w marcu wybrać instytucję zarządzającą PPK, podpisać umową, zgłosić tam pracowników i w miesiącu kwietniu odprowadzić składki do PPK, potrącone z wynagrodzenia

pracowników i dopłacone przez pracodawcę za miesiąc marzec 2023 r.

 

7) Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Wszyscy przedsiębiorcy – po raz pierwszy w 2023 roku muszą złożyć zeznanie roczne – w zakresie składki zdrowotnej. Zeznanie to ma być zrobione wraz z deklaracją rozliczeniową za miesiąc kwiecień 2023 – czyli do 20 maja.  

Z rozliczenia rocznego, może wynikać konieczność znacznej dopłaty składki zdrowotnej (np. na skutek różnicy remanentów, u ryczałtowców przy przekroczeniu progu)


Jeśli z kolei okaże się, że powstała nadpłata składki zdrowotnej za rok 2022, należy wtedy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty – do końca maja! Brak wniosku spowoduje zaliczenie nadpłaty na bieżące składki. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2024 Biuro Rachunkowe "MARTA" Sp. z o.o. Regulamin serwisu