PRACODAWCO ZATRUDNIASZ PRACOWNIKA ZADBAJ O DOKUMENTY

ZAŁÓŻ AKTA OSOBOWE LUB ZLEĆ TO NAM


 

1.      Przed nawiązaniem stosunku pracy możesz poprosić o wypełnienie kwestionariusza dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

2.      Jeśli zdecydujesz się na kandydata – pozyskaj dane niezbędne do zawarcia umowy o pracę. Poproś o wypełnienie kwestionariusza dla pracownika

3.      Przygotuj dla nas dane do sporządzenie umowy o pracę – wg naszego wzoru nr 1

4.      Ustal, czy są członkowie rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego – uzupełnij dane na naszym wzorze nr 2

5.      Przekaż nam te dane – przygotujemy umowę o pracę i skierowanie na badania lekarskie

6.      Przed dopuszczeniem do pracy pracownik musi dostarczyć zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu wstępnym – od lekarza medycyny pracy - do pracy na danym stanowisku (koszt badania pokrywa pracodawca)

7.      Jeżeli masz uprawnienia – przeszkol pracownika z zakresu BHP do pracy na danym stanowisku i wypełnij Kartę szkolenia wstępnego lub skorzystaj z usług firmy szkolącej z przepisów BHP – zrób też sam szkolenia dla pracodawców! Szkolenie wstępne jest ważne 6 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz 12 m-cy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych i inżynieryjno-technicznych – po tym okresie szkolenie okresowe musi przeprowadzić osoba posiadająca kwalifikacje inspektora BHP.

8.      Daj do wypełnienia i podpisania PIT-2 – konieczna informacja czy mamy naliczać ulgę podatkową oraz

pobierz Oświadczenie o podwyższonych kosztach związanych z dojazdem do pracy z innej miejscowości.

9.      Poproś o świadectwo ukończenia ostatniej szkoły lub dyplom potwierdzający ukończenie studiów oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy – tylko na tej podstawie możesz ustalić przysługujący wymiar urlopu.

10.  Poproś o dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje – jeśli dotyczy to danego stanowiska

11.  Poproś o numer rachunku bankowego do przekazywania wynagrodzenia lub o podpisanie wniosku o przekazywanie wynagrodzenia w gotówce.

12.  Przeszkol pracownika z używania kasy fiskalnej – i daj do podpisania załącznik do rozporządzenia o kasach (jeśli dotyczy).

13.  Wręcz informację wynikającą z art. 29 §3 KP – dane o porze nocnej, urlopie, okresie wypowiedzenia itp. oraz zapoznaj pracownika z obwieszczeniem o systemie czasu pracy.

14.  Zapoznaj pracownika z przepisami dotyczącymi równego traktowania i daj oświadczenie do podpisu.

15.  Przygotuj z BHPowcem lub pobierz z Internetu i przystosuj dla swoich potrzeb Ocenę Ryzyka Zawodowego, daj do przeczytania pracownikowi oraz zadbaj o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z nim przez pracownika.

16.  Poinformuj pracownika o monitoringu wizyjnym (jeśli dotyczy).

17.  Poinformuj pracownika o przepisach RODO – daj do podpisania oświadczenie.

18.  Poinformuj pracownika o PPK – zapisz do PPK lub zadbaj o deklarację o rezygnacji lub przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

19.  Możesz sporządzić dodatkowo zakres czynności obowiązujący pracownika.

 

Pracodawco pamiętaj, że na zgłoszenie do ZUS jest tylko 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy.

 

Potem – ustal z pracownikami jak w Twojej firmie wygląda potwierdzenie obecności – możesz wprowadzić listę obecności, a musisz zaprowadzić ewidencję czasu prac – to podstawowy dokument, który kontroluje Inspekcja Pracy!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2024 Biuro Rachunkowe "MARTA" Sp. z o.o. Regulamin serwisu