Ostatni etap wdrożenia PPK

1.      PPK – czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

to jeden z pomysłów rządu dzięki któremu docelowo ma zostać zabezpieczona przyszła emerytura pracowników. Jak wiadomo, w Polsce występuje problem z demografią i wypłatą emerytur stąd powstał pomysł na "dodatkową emeryturę", która teoretycznie ma nas w przyszłości.

Wpłaty do PPK będą głównie finansowane przez pracodawcę oraz pracownika. Niewielką kwotę dokłada również skarb Państwa.

Pracownik uczestniczący w PPK będzie miał potrącane ze swojej pensji brutto 2% wynagrodzenia obowiązkowo z możliwością rozszerzenia o kolejne 2%. (2800 zł brutto *2% = 56 zł – wpłata podstawowa)

Pracodawca dokłada obowiązkowe 1,5% wynagrodzenia z możliwością dopłaty 2,5%.  (2800 zł brutto *1,5% = 42 zł wpłata podstawowa)

Dopłata pracodawcy staje się przychodem dla pracownika – zatem pracownikowi będzie również potrącany podatek dochodowy w wysokości około 7 zł. Czyli łącznie wynagrodzenie netto pracownika zmniejszy się o około 63 zł miesięcznie.

Skarb Państwa oferuje 250 zł dopłaty powitalnej oraz co rok 240zł.

2.      Kto musi rozważyć wdrożenie PPK?

Wdrożenie PPK jest obowiązkowe dla obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umów o pracę, lub zleceniobiorców podlegających pod ubezpieczenia społeczne.

Przy czym:

1)      w przypadku MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW– tj. podmiotów, które zatrudniają do 9 osób, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK przepisów tej ustawy do takich podmiotów nie stosuje się. Tzn. oprócz zebrania deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK – nic więcej nie trzeba robić.

 

2)      POZOSTAŁE PODMIOTY – zatrudniające 10 i więcej osób – mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Obowiązek ten występuje równie wtedy, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły przed upływem ostatecznego terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK rezygnację z dokonywania wpłat do PPK.

 

Czyli decyzje osób zatrudnionych w zakresie dokonywania wpłat do PPK nie mają znaczenia dla obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. To oznacza, że zasadniczo, nawet jeśli zatrudnieni nie są zainteresowani oszczędzaniem w PPK, podmiot zatrudniający powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Zawarcie tej umowy nie jest związane z żadnymi kosztami, a pozwala na rozpoczęcie w każdej chwili oszczędzania w programie pracownikom, którzy zmienią zdanie, czy nowozatrudnionym.

 

3.      Terminy na wdrożenie PPK – ostatni etap

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się IV i ostatni etap wdrożenia PPK. Z tym dniem reżimem ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) (dalej: ustawa o PPK) zostały objęte podmioty zatrudniające, które nie utworzyły PPK we wcześniejszych etapach wdrażania programu (przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób albo rozpoczęli działalność po tej dacie).

Teraz podmioty te zobowiązane są do utworzenia PPK i umożliwienia zatrudnionym oszczędzania w tym programie.

Terminy w związku z PPK dla przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 20 pracowników:

·         od 1 stycznia 2021 r. objęcie ustawą o PPK,

·         do 23 kwietnia 2021 r. podpisanie umowy o zarządzanie PPK z instytucjami finansowymi,

·         do 10 maja 2021 r. – podpisanie umów o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową - w imieniu przystępujących do PPK pracowników,

·         do 15. dnia miesiąca – przekazywanie wpłat do Instytucji Finansowych, tj. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2024 Biuro Rachunkowe "MARTA" Sp. z o.o. Regulamin serwisu