Nowy Ład - informacje wstępne

W zasadzie już mamy ustawę o nowym ładzie

Lotem błyskawicy Sejm przeczytał pierwotny projekt ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład – około 600 stron tekstu prawniczego w kilka godzin (znawcy obliczyli, że przeczytanie jednej strony zajęło posłom aż 20 sekund!) i skierował projekt do Senatu. Senatorowie ustawie poświęcili prawie miesiąc czasu. Wysłuchali postulatów księgowych, doradców podatkowych, przedstawicieli Lewiatan i zgłosili 75 poprawek –
w tym najważniejszą, przesuwającą ustawę o 1 rok.

Sejm „przeczytał” poprawki i … niemal wszystkie odrzucił! 

Aktualnie ustawa jest już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

         Obiektywnie rzecz biorąc – kilka zmian jest na plus:

·         Zmiana kwoty wolnej od opodatkowania do 30.000 zł

·         Zmiana I progu podatkowego do 120.000 zł

·         Zasady wspólnego rozliczenia podatkowe dla „świeżych” małżonków

·         Ulga na B+R, robotyzację, pracowników innowacyjnych … ale raczej  „naszych” firm to nie dotyczy

 Obiektywnie rzecz biorąc – największa zmiana jest na minus:

·         Składka zdrowotna nie będzie w ogóle odliczana od podatku

·         Składka zdrowotna przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym będzie opłacana od ich realnego dochodu w danym miesiącu (ale nie mniejszego niż 3010 zł)

·         Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na ryczałcie będzie nadal obliczana w sposób zryczałtowany, ale zależnie od progów przychodu wypracowanego w danym roku

Ponieważ składka zdrowotna będzie obliczana od dochodu i nie będzie pomniejszała podatku, w rzeczywistości staje się ona „para podatkiem”.

Czy w takim razie w ogóle jest jakakolwiek kwota wolna od podatku? skoro od 30.000 zł i tak trzeba oddać 9%?


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2024 Biuro Rachunkowe "MARTA" Sp. z o.o. Regulamin serwisu